Chi Cục Thú Y TP.HCM
     

 ĐĂNG NHẬP QUẢN LÝ CÔNG VĂN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Năm:
Chi cục thú y Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ quan: Số 151 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 8536132 – 8536133

Online: 1
Để xem công văn năm 2016
Nhấn vào đây
© 11/2008 Chi Cục Thú Y TP.HCM.